Zľavové kupóny

V rámci našich akcií vám často rozdávame rôzne zľavové kupóny. Podstatou kupónu je kód v tvare „ABC-IJK-XZY“. Tento kód dostávate sms-kami, zasielame vám ho e-mailom, prípadne ho nájdete nakreslený na obrázku po vyriešení našich súťaží.

Spolu s kódom vám vždy poskytneme informáciu, čo môžete po využití kupónu získať. Sú to napríklad zľavy v percentách z celého nákupu, zľavy pevnou sumou (napr. 10 € kupón) alebo rôzne darčeky (napríklad parfum podľa vlastného výberu zdarma alebo letná taška či kozmetika).

Kupóny môžete väčšinou použiť len tak, ale niekedy sa na použitie kódu vzťahujú aj nejaké podmienky. Niektoré kupóny môžete použiť, len ak máte v košíku tovar aspoň za 20 €. Prípadne je nutné mať v košíku aspoň 3 ks tovaru. Obmedzená tiež môže byť aj platnosť kódu (napr. len 3 dni).

Kód na zľavu sa zadáva vždy v košíku, v políčku na to určenom. Po zadaní kódu sa objaví buď hlásenie o jeho úspešnom použití, alebo, ak nie sú splnené podmienky na jeho použitie, informácia o tom, prečo bol zadaný kód odmietnutý.

banner_sk